E134 Haukelivegen AS

.


E134 Haukelivegen AS  er ein interesseorganisasjon med fylgjande føremål (§ 3 i vedtektene):
Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet. Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

 Lenker:

E134 Haukelivegen AS - Faktaark august 2016

Vedtekter pr. juni 2014

 Årsmelding og rekneskap 2015

 Etiske retningsliner

Administrasjon
Selskapet har innleigd dagleg leiar. Dagleg leiar er Børge Skårdal.
Kontaktinformasjon: Telefon: 97037989. E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Postadresse: Postboks 134, 3890 VINJE

Styret
Selskapet har eit styre på 10 medlemer.
Styreleiar er Roald Aga Haug, ordførar i Odda 
Nestleiar er Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome

Styret - kontaktinformasjon pr. juni 2016.

Styreleiar Roald Aga Haug, Ordførar i Odda
Tlf. 97558400. 
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Nestleiar Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome
Tlf 47263048
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Olav Kasland, Ordførar Bø kommune 
Tlf. 99599483 
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Laila Irene Johansen, Kongsberg 
Tlf. 91180860. 
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

May Britt Vihovde, varaordførar i Haugesund
Tlf. 93063649. 
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Atle Kvåle, ordførar i Fusa
Tlf. 91735602.
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Arne Bergsvåg, Rogaland FK
Tlf. 91181096. Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Harald Grande, adm.dir. Tizir AS
Tlf. 95731251.
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken
Tlf. 48286996.
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordførar i Tinn
Tlf. 35082501.
bjorn_sverre Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Aksjonærar
Selskapet har 4 fylkeskommunar, 34 kommunar og 8 bedrifter som eigarar. Vi ynskjer velkomen nye eigarar som vil bidra til utbygging av dette vegsystemet. Å vere aksjonær inneber å vere samd i føremålet for selskapet og å bidra økonomisk til drifta gjennom eit "spleiselag" med årleg betaling.

Selskapet sin revisor er:
Statsautorisert revisor Eirik Lothe, Odda Revisjon AS, Odda