Ny E134 Seljestad-Vågsli inn i NTP

.

Ny E134 Seljestad-Vågsli må prioriterast inn i komande NTP med sikte på oppstart i 2015 og med kostnadseffektiv framdrift, dvs. samanhangande utbygging til prosjektet er ferdig.

Samtidig må dei andre prosjekta på E134 få løyvingar som sikrar optimal framdrift. Dette gjeld Kongsberg, Århus-Gvammen, Stordalen og prosjekta i Haugalandspakken.

Både næringsforeningar langs korridoren og AS Haukelivegen  har sendt brev til Samferdselsdepartementet i oppløpet til ny NTP. Brev frå næringsforeningane. Brev frå Haukelivegen.