Haukelivegen bind saman

.

Statens vegvesen meiner at full utbygging av E134 inkludert arm til Bergen kan gje ei samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 mrd kroner.

Dette kjem fram i utredninga om sambandet mellom Austlandet og Vestlandet frå 2015. Kvifor vente med ei så god investering?

I den nye brosjyren vår kan du lese meir om kva me meiner er viktig å prioritere for å sikre ein moderne og vintersikker fjellovergang.