Rv 13 Ryfylkevegen

.

Strekninga Sandnes - Røldal er stamveg og inngår i transportkorridor 5A saman med E134. Direkte og indirekte er ei rekke prosjekt knytt til vegen.

Den store omlegginga er realisering av Ryfast-sambandet direkte frå E39/Stavanger og fergefritt til Strand. Opning i 2019.

Prosjektoversikt RV13 Statens vegvesen.

 

 

 

Lenker:

Melkeråna-Årdal.

Fjordvegen

Statens vegvesen: prosjektside om Ryfast

Oddadalen

Statens vegvesen: reguleringsplan for Sandsfjord bru