Grein Odda - Bergen

.

Greina frå E 134 via Odda til Bergen er ikkje eintydig definert, men vi tar her med dei prosjekta som pr. i dag bidreg til å korte ned avstand og reisetid.

Det store prosjektet er bygginga av Jondalstunnelen og tilførselsvegar i begge endar. Byggestart hausten 2009 og ferdig 2013.

Det andre prosjektet er nytt fergeleie på Årsnes som kortar vegen austfrå med 7 - 8 km og overfarten med 5 minutt.
Bygging: Ferdig til sommaren 2010.

Hordaland Fylkeskommune har nå godkjend 100 mill kr i forskottering av eit prosjekt på RV48, mellom anna med tunnel bak Tysse. Dette medfører at RV48 blir ny heilt fram til kryss med RV7. Arbeidet vil etter planen vere ferdig i 2015. Infoark om prosjektet HER.

Lenker:

 

 

Statens vegvesen: prosjektside om Jondalstunnelen

 Oversiktskart Jondalstunnelen

Trafikkanalyse RV48 – Fusa

Infoark Tyssetunnelen