Jondalstunnel utanom Torsnes

.

Hardanger Folkeblad skriv i avisa 8. juni at Odda og Jondal kommunar vurderer å slå saman dei 2 energiverka for på den måten å frigjere midlar til å få til eit endå betre Jondalstunnel-prosjekt og legge vegen utanom Torsnes i Jondal. Jfr. N6-alternativet.


Les heile artikkelen (nettutgåva) HER.