La oss bygge ny veg over fjellet og ikkje drive med omkamp!

.

 Når vi nå med basis i NTP har mulighet for å kome vidare og få bygd nye tunnelar ved Røldal/Haukelifjell, er det avgjerande at vi ikkje vinglar i strategivalet.

Det avgjerande nå er å kome i gang med reguleringsplanarbeidet, sidan godkjende reg.planar er eit vilkår for vidare framdrift.

Det er ein del nå som arbeider for omkamp om heile dette prosjektet, ikkje bare ein lenger Haukelitunnel, men også passering av Røldal og traséval for Røldalstunnelen. Dette arbeidet fremjar ikkje arbeidet for standardheving og ein vintersikker veg over fjellet. Skulle vi velge strategien til dei som nokså misvisande kallar seg Haukeliveiens Venner, vil vi bli sett mange år tilbake i arbeidet.

Du kan lese ei kort drøfting av saka HER. Nøkkeldata for prosjektet finn du HER.