RV36 Gvarv - Ulefoss. Oppstart av reguleringsplanarbeid

.

Denne strekningen på RV36 i Sauherad og Nome kommunar er blant dei parsellane som skal finansierast 100% med bompengar. Statens Vegvesen varslar nå oppstart av arbeidet med reguleringsplanar - meir enn 1 år tidlegare enn planlagt oppstart. Dette skuldast at ein ikkje treng ei konsekvensutgreiing.

Det er svært gledeleg at dette arbeidet nå kjem i gang. Det har skjedd lite på RV36 dei siste åra og det er heller ingen store tiltak i inneverande NTP.

Ein annan parsell på RV36 som skal bompengefinansierast, er Seljordstrond. Dette arbeidet blir ikkje starta opp nå.

Vegvesenet skriv i si melding om oppstart at det vil bli halde eit åpent informasjonsmøte i løpet av vinteren.