Ingen omkjøringsmuligheter for kjøretøy over 7,5 tonn

.

Dette var den lakoniske meldinga frå Vegmeldingssentralen då eitn tankbil med salpetersyre hamna utfor vegen på E134 i Grunge. Ifølge politiet er ikkje sjåføren å laste og Marianne Wienenga i politiet  seier til avisa Varden at "det er rett og slett for smalt her når 2 vogntog møtes". Og det var det som skjedde. Du kan sjå bilde frå TA HER.

AS Haukelivegen arbeider for at denne vegstrekningen skal få vanleg breidde og generelt sett rustast opp. Det trengs 50 millionar og nå prøver vi å få 15 mill kr i 2010 for å kome i gang til hausten når reguleringsplanen er ferdig.

Olav Ringhus i brann- og redningstenesta i Vinje uttaler til avisa at "strekningen her er svært utsatt for ulykker. Det skjer dessverre ting til stadighet". Ja, det gjer det. Dei samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvensane er betydelege, men kjem aldri med i ei kost-/nyttevurdering.

Denne ulykka understreker at prosjektet må realiserast NÅ!