KVU-prosess for viktige strekningar

.

To viktige vegstrekningar fos oss skal nå utgreiast i form av ei såkalla KVU (Konseptval-utgreiing). Dette er E39 Aksdal-Bergen inkl. Hordfast og E134 Kongsberg - Gvammen.

Dette melder Samferdselsdepartementet i ei pressemelding 23. mars. Dette er godt nytt med tanke på å få framdrift i arbeidet for ein betre overordna vegstruktur i denne delen av landet.

Arbeidet skal gjerast ferdig raskt. Dette blir spennande og kanskje tildels krevjande prosessar.

Les pressemeldinga frå departementet HER.