Generalforsamling i AS Haukelivegen 14. juni

.

Aksjonærane i selskapet får i desse dagar innkalling til generalforsamling i selskapet. Styret si årsmelding og rekneskap for 2009 kan du laste ned HER.

Også 2009 var eit svært aktivt år for selskapet, med innsats på brei front. Nasjonal Transportplan som blei lagt fram i 2009 ga på mange måtar gjennomslag for viktige prosjekt. NTP-dokumentet er likevel ingen garanti for gjennomføring. Det er derfor behov for vidare innsats. Nye tunnelar over Røldal/Haukelifjell er omtalt i NTP for realisering i siste del av transportplan-perioden, dvs. 2014-2019. Arbeidet med neste NTP (2014-2023) er alt starta opp og posisjonen til nye tunnelar må sikrast. Samtidig må Vegvesenet kome i gang med å lage reguleringsplanar for prosjektet og det må lagast endeleg forslag til bompengeordning.

Arbeidet med å sikre realisering av nye tunnelar over fjellet blir derfor den største oppgåva for selskapet framover.