La oss bygge ny veg over fjellet og ikkje drive med omkamp!

.

 Når vi nå med basis i NTP har mulighet for å kome vidare og få bygd nye tunnelar ved Røldal/Haukelifjell, er det avgjerande at vi ikkje vinglar i strategivalet.

Det avgjerande nå er å kome i gang med reguleringsplanarbeidet, sidan godkjende reg.planar er eit vilkår for vidare framdrift.

Det er ein del nå som arbeider for omkamp om heile dette prosjektet, ikkje bare ein lenger Haukelitunnel, men også passering av Røldal og traséval for Røldalstunnelen. Dette arbeidet fremjar ikkje arbeidet for standardheving og ein vintersikker veg over fjellet. Skulle vi velge strategien til dei som nokså misvisande kallar seg Haukeliveiens Venner, vil vi bli sett mange år tilbake i arbeidet.

Du kan lese ei kort drøfting av saka HER. Nøkkeldata for prosjektet finn du HER.

 

 

Gir betre vegar mindre utslepp?

.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har kome med ein ny rapport på oppdrag frå Vegdirektoratet. Problemstillinga er enkel: Gir betre vegar mindre klimagassutslepp? (TØI-rapport 1027/2009).

Hovudkonklusjonen frå TØI er at betre vegar totalt sett gir meir utslepp! Grunnen til dette er knytt til høgare fart, lengre turar, fleire turar og meir kjøring med privatbil i staden for kollektivtransport, sykling e.l.

MEN:

Det er noen viktige unntak frå hovudkonklusjonen og desse er svært interessante for oss:

Eliminering av høgdemeter/stigning kan gje stor utsleppsreduksjon, spesielt for store bilar.

Fergeavløysingsprosjekta Rogfast og Hordfast gir etter TØI sine berekningar reduserte utslepp.

Dette burde styrke fleire av dei prosjekta vi har prioritert, ikkje minst nye tunnelar over Røldal/Haukelifjell og fergefri E39 frå Stavanger til Bergen.

Det blir spennande å sjå framover om desse funna dreier vegpolitikken i vår retning eller om rapporten i hovudsak blir brukt som argument for å redusere satsinga på god infrastruktur anten kollektivtransport er eit alternativ eller ikkje.

Du kan laste ned TØI-rapporten HER.

 

Ras i Austmannali-tunnelen

.

 NRK og andre medier melder om store steinblokker og knust tunnel-portal i Austmannali-tunnelen som ligg på austsida opp frå Røldal.

Heldigvis tyder ingenting på at nokon er inne i raset, men for ein sjåfør frå Hardanger Transport var det små marginar då han nesten blei treft.

Les meir om saka på NRK-Hordaland.

Ifølge nettutgåva til Hardanger Folkeblad fredag kveld den 20. november, er det sannsynleg at vegen blir stengd for store kjøretøy fram til onsdag føremiddag - den 25. november. Les meir HER.

Oppdatert informasjon lørdag 21. frå NRK-Hordaland.

Det er nå åpna for kolonnekjøring for alle. Vegmeldingar for E134 frå Statens Vegvesen HER.