Automatisk bomstasjon i Åkrafjorden

.

Måndag 9. november 2009 frå kl.12.00 blir den manuelle bomstasjonen i Åkrafjorden lagt ned og erstatta av automatisert innkreving (Autopass).

Du slepp då å stoppe for betaling. Viss du har avtale, blir du trekt automatisk. Viss ikkje, får du faktura i posten basert på at bilnummeret på bilen blir fotografert.

Du kan laste med brosjyre (PDF) HER.

 

 

E134 gjennom Notodden til bygrensa i Kongsberg

.

For denne 40 km lange strekningen som går gjennom aktivt landbruksområde, gjennom Notodden by og over heia til Kongsberg ber nå regionrådet for Kongsbergregionen om at det blir satt i gang en formell planprosess. Statens vegvesen er positiv til dette ønsket.

Regionrådet har nå sendt brev til Samferdselsdepartementet der de understreker sin vilje til å bidra i et krevende arbeid på en strekning med svært sammansatte problemstillinger.

Les mer om saken HER.

Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av Stordalen

.

I NTP 2010-2019 er det sett av 100 mill kr av statlege midlar til å bygge Stordalstunnelen. Føresetnaden er bompengefinansiering av resten av dei kalkulerte kostnadane - 150 mill kr. Fylkesutvalet i Hordaland har nå gjort prinsippvedtak og ber Statens Vegvesen arbeide vidare med saka fram mot eit grunnlag for eit konkret bompengevedtak og proposisjon til Stortinget.

Vegvesenet arbeider også med avklaring av andre planbehov for prosjektet. Spesielt må ein komme fram til godkjend reguleringsplan, sidan den forrige av formelle grunnar var forelda. Det er nå god framdrift i arbeidet med prosjektet, som vil løyse ein del av problema langs Stordalsvatnet.