KVU-prosess for viktige strekningar

.

To viktige vegstrekningar fos oss skal nå utgreiast i form av ei såkalla KVU (Konseptval-utgreiing). Dette er E39 Aksdal-Bergen inkl. Hordfast og E134 Kongsberg - Gvammen.

Dette melder Samferdselsdepartementet i ei pressemelding 23. mars. Dette er godt nytt med tanke på å få framdrift i arbeidet for ein betre overordna vegstruktur i denne delen av landet.

Arbeidet skal gjerast ferdig raskt. Dette blir spennande og kanskje tildels krevjande prosessar.

Les pressemeldinga frå departementet HER.

Ingen omkjøringsmuligheter for kjøretøy over 7,5 tonn

.

Dette var den lakoniske meldinga frå Vegmeldingssentralen då eitn tankbil med salpetersyre hamna utfor vegen på E134 i Grunge. Ifølge politiet er ikkje sjåføren å laste og Marianne Wienenga i politiet  seier til avisa Varden at "det er rett og slett for smalt her når 2 vogntog møtes". Og det var det som skjedde. Du kan sjå bilde frå TA HER.

AS Haukelivegen arbeider for at denne vegstrekningen skal få vanleg breidde og generelt sett rustast opp. Det trengs 50 millionar og nå prøver vi å få 15 mill kr i 2010 for å kome i gang til hausten når reguleringsplanen er ferdig.

Olav Ringhus i brann- og redningstenesta i Vinje uttaler til avisa at "strekningen her er svært utsatt for ulykker. Det skjer dessverre ting til stadighet". Ja, det gjer det. Dei samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvensane er betydelege, men kjem aldri med i ei kost-/nyttevurdering.

Denne ulykka understreker at prosjektet må realiserast NÅ!

RV36 Gvarv - Ulefoss. Oppstart av reguleringsplanarbeid

.

Denne strekningen på RV36 i Sauherad og Nome kommunar er blant dei parsellane som skal finansierast 100% med bompengar. Statens Vegvesen varslar nå oppstart av arbeidet med reguleringsplanar - meir enn 1 år tidlegare enn planlagt oppstart. Dette skuldast at ein ikkje treng ei konsekvensutgreiing.

Det er svært gledeleg at dette arbeidet nå kjem i gang. Det har skjedd lite på RV36 dei siste åra og det er heller ingen store tiltak i inneverande NTP.

Ein annan parsell på RV36 som skal bompengefinansierast, er Seljordstrond. Dette arbeidet blir ikkje starta opp nå.

Vegvesenet skriv i si melding om oppstart at det vil bli halde eit åpent informasjonsmøte i løpet av vinteren.