Kongsbergregionen vil ha i gang planprosess

.

                

Kongsbergregionen ber i et vedtak av 16.06.2009 Statens Vegvesen snarest mulig å starte arbeidet med KVU og senere KU/KD for framtidig E134 for strekningen Saggrenda-Ørvella. Planområdet må også omfatte viktige tilførselsveger og tilknytninger til Notodden, bl.a. RV360. Kongsbergregionen tilbyr seg å være kontaktpunkt for Statens Vegvesen i dette arbeidet og vil bidra til en god og forpliktende prosess. Les saksutredning HER.

 

Jondalstunnel utanom Torsnes

.

Hardanger Folkeblad skriv i avisa 8. juni at Odda og Jondal kommunar vurderer å slå saman dei 2 energiverka for på den måten å frigjere midlar til å få til eit endå betre Jondalstunnel-prosjekt og legge vegen utanom Torsnes i Jondal. Jfr. N6-alternativet.


Les heile artikkelen (nettutgåva) HER.

Startar opp arbeidet

.

Fleire større prosjekt står no ved eit vegskilje.

I løpet av 2009 skal det tilsetjast prosjektleiar for bygging av Århus-Gvammen og ved årsskiftet 2009/2010 er det aktuelt å starte arbeidet med reguleringsplanar for nye Haukelitunnelar.

Dette og mykje meir blei det orientert om frå Vegvesenet si side under generalforsamlinga i AS Haukelivegen 18. Juni. Sjå presentasjonane frå region sør og region vest for konkret informasjon om både store og små tiltak.